SATEL 4G GSM-X LTE larmsändare IP-modul

Satel IP-modulen. Stöd för flera överföringsvägar i en enhet garanterar snabb och pålitlig överföring av information. Var och en av dem kan användas självständigt och definierar specifika uppgifter som ska utföras. Ethernet-modul för GSM-X LTE larmsändare, det vill säga Ethernet (TCP eller UDP) GSM-X-ETH är en enhet designad för att utöka kommunikationsmöjligheterna för GSM-X LTE genom att lägga till Ethernet-kapacitet. Denna kanal kan användas parallellt med dataöverföring via mobilnät eller som ett alternativ till det. Konfiguration av prioriteringar för användning av individuella vägar för specifika funktioner är tillgänglig.

1 030,50 kr 1 145,00 kr
priset inkl. moms