Att komma igång med WiComm Pro


iRISCO Smartphone-app

Ladda ner iRISCO Smartphone-appen från Apple App Store eller Android Play Store.

Registrering till RISCO Cloud

1. Gå till www.riscocloud.com/register
2. Fyll i ditt för- och efternamn.
3. Ange din e-postadress som inloggningsnamn (krävs för första gångens aktivering).
4. Definiera lösenord (minst 6 tecken och minst en siffra) och bekräfta sedan.
5. Ange det 15-siffriga panel-ID som det visas på klistermärket på sidan av panelen (eller som
tryckt på huvudpanelens förpackning).
6. Fyll i registreringsformuläret och tryck sedan på Registrera.
7. Öppna e-postmeddelandet i e-postkontot som du hade definierat som inloggningsnamn i steg 3, 

och klicka på länken för att aktivera din registrering till molnet.


Logga in på RISCO Cloud / Få åtkomst till webbapplikationen

1. Gå till www.riscocloud.com. Ange ditt användarnamn och lösenord (som definierats under registreringsprocessen).
2. Ange lösenordet (användarkoden) och klicka på Enter.


Introduktion

Denna snabbinstallationsguide beskriver huvudstegen för att installera centralapparat och programmering av WiComm Pro med hjälp av Wireless Panda 2-vägs LCD knappsats.
WiComm Pro använder molnbaserade smartphone- och webbanvändarappar. WiComm Pro stöder IP och 4G plug-in multi-socket kommunikationsmoduler som ger flera, samtidiga kommunikationskanaler för direkt kommunikation, och för kommunikation via molnet.

Montera systemet

Vid montering av centralapparatens optimala funktion bör monteringsplatsen vara:
• Centralt placerad bland de trådlösa enheterna
• På en plats med bra GSM-mottagning
• Inte synlig från utsidan av den skyddade lokalen
• Nära ett 230V AC eluttag
• Tillgång till nätverksanslutning (kabel) om IP-kommunikation används
• På en plats där larmet kan höras (tal) i läget tillkoppling av systemet m.m.
• Bort från källor med elektriska störningar och föremål som kan hindra mottagning

Tilldelning av trådlösa enheter

Tilldela knappsatsen och välja språk
Nyinstallerade system kräver att den 2-vägs trådlösa LCD-knappsatsen är den första enhet som ska registreras till systemet, från vilket ett standardspråk sedan definieras

För att snabbt tilldela en knappsats och definiera systemspråket:

Efter att centralapparaten slagits på, tryck på LEARN-knappen på huvudpanelen i cirka 5 sekunder; alla tre lysdioderna tänds, den ena efter den andra, vilket indikerar att panelen är i Läget "Lär in" (enhetstilldelning).

Alternativ för tilldelning av trådlösa enheter
Alla trådlösa enheter (detektorer och tillbehör) måste också tilldelas ("registreras") till systemet. 

Detta kan utföras på: LCD-knappsats

Följande metoder är tillgängliga: För att ha enheter tilldelade automatiskt (och sekventiellt) kan du
antingen utföra detta med metoden "RF Tilldelning" eller genom ange varje enhets unika 11-siffriga kod (serienummer) i systemet.

OBS: För radering av enhetstilldelningar (för enheter som inte längre används i
system), se den fullständiga installationsmanualen

Snabb enhetstilldelning på centralapparaten

Du kan snabbt tilldela alla systemenheter på centralen. OBS: För snabb tilldelning på huvudpanelen måste systembiten Quick Learn vara aktiverad.

För att snabbt tilldela alla trådlösa enheter på centralen:

1 Se till att batterier är installerade i varje enhet.

2 Tryck på LEARN-knappen på centralapparaten i 5 sekunder; alla tre lysdioderna lyser upp, en efter en, vilket indikerar att panelen är i "Lär"-läge (tilldelning).

3 Skicka en RF-signalöverföring (t.ex. sabotage) till centralen från varje enhet enligt instruktioner i tabellen över enhetsöverföringar, sidan 10.

PIR-detektorer: • PIR • PIR-kamera • PIR-husdjur • PIR-husdjurskamera Tryck på sabotagebrytaren i 3 sekunder.

Gardindetektor När du har satt i batteriet, stäng fästet och vänta 3 sekunder.

1-vägs magnetkontakt detektorer Tryck på sabotagebrytaren i 3 sekunder.

2-vägs magnetkontakt detektorer Tryck på sabotagebrytaren i 3 sekunder.

2-vägs Brandvarnare Detektor Tryck på sabotagebrytaren i 3 sekunder.

WL 2-vägs inomhus Siren Tryck på sabotagebrytaren i 3 sekunder

Om en enhet inte finns med i listan i tabellen, se enhetens förpackade instruktioner.

OBS: För framtida bruk rekommenderas det att skriva ner för kunden enhetsbeskrivning, zonnummer och installationsplats för varje tilldelad enhet.

När alla enheter har tilldelats, tryck kort på LEARN-knappen för att avsluta
Lärläge; lysdioderna slutar blinka.