RISCO WiComm Pro GSM/GPRS 4G- Modul

Risco WiComm Pro GSM/GPRS 4G- Modul. 4G-kommunikationsmodulen är en plug-in-modul som gör det möjligt för RISCO Control Panels att kommunicera via 4G/3G/2G-nätverk för rapportering, kontroll och fjärrprogrammering. Den kan användas som primär kommunikation eller som backup för IP- och Wi-Fi-kommunikationsmodulen. Modulen stöder rapporteringsformaten SIA/IP, SIA och Contact ID. En 3-meters antennförlängning kan beställas separat Multi-Socket 4G-kommunikationsmodulen stöder parallell meddelande och rapportering av händelser till RISCO Cloud, Larmcentraler och Följ mig-destinationer (via e-post och/eller SMS). Röstrapporter kan endast utföras om reservalternativet till 2G eller 3G stöds av nätverksleverantören. 4G-kommunikationsmodulen stöder även fjärråtkomst till panelen med hjälp av CS för konfiguration och diagnostik.

2 475,00 kr
priset inkl. moms