Ajax Systems MultiTransmitter

Ajax MultiTransmitter för uppgradering av kabelsystem. Vi förstår hur svårt det är att besluta om en trådbunden larmuppgradering. Det är en vanlig situation när ditt system fortfarande kan skydda din egendom men är uppenbart föråldrat. Att renovera med Ajax tvingar dig inte att skrota den nuvarande utrustningen. Det ger dig en chans att bygga modern komplex säkerhet baserad på befintlig trådbunden utrustning. IR-detektorer, gassensorer, termostater, fuktsensorer och andra enheter är redo att utöka Ajax användningsområde. Anslut dem till en Hub via MultiTransmitter och hantera det kombinerade säkerhetssystemet i Ajax-appen. Precis som andra Ajax-enheter ansluts MultiTransmitter till en Hub i appen genom att skanna en QR-kod. När du ansluter trådbundna enheter behöver du inte känna till motståndens resistansvärden. Systemet kommer också att varna dig om en enhet inte var korrekt ansluten. Alla 18 trådbundna zoner kan konfigureras i Ajax mobilapplikation. Sensorerna som är anslutna till zonerna kan arbeta dygnet runt i säkerhetsläge med fördröjning vid in- eller utpassering och vid behov delta i automatiseringsscenarier och aktivera sirener. Antal larm/sabotagezoner - 18 NO, NC (utan R), EOL (NC med R), EOL (NO med R) Motstånd hos EOL-motståndet 1 kΩ till 7,5 kΩ, Pulserande eller bistabil
Huvudströmförsörjning 110–255 V Reservkraft 12 V DC Batterityp som stöds 4 eller 7 A⋅h kapacitet (ingår ej),
2EOL- och 3EOL-anslutningar är tillgängliga för MultiTransmitter med firmwareversion 2.13.0 och högre. Enheten måste vara ansluten till Hub Plus, Hub 2 eller Hub 2 Plus på OS Malevich 2.13 eller högre. 2EOL- och 3EOL-anslutningar är inte tillgängliga för multisändaren som är ansluten till Hub utan endast NO/NC-anslutningar.
Garanti/Byte och reparation under 24 månader från försäljningsdatum.

Heltset
Multitransmitterkort
Hölje
Strömförsörjningskabel
12V Batterianslutningskabel
Installationssats
Snabbstartsguid

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen.

2 005,00 kr
priset inkl. moms