Ajax Systems Hub2 plus/4G MultiTransmitter

Hub2 plus (Multitransmittern kan anslutas till samtliga hubbar). Hub2 plus är en central enhet i Ajax säkerhetssystem, som koordinerar de anslutna enheterna och interagerar med användaren och larmcentral. Ajax System MultiTransmitter-paket ger dig den moderna komforten av ett trådlöst larmsystem, samtidigt som du behåller din befintliga trådbundna utrustning. Paketet innehåller allt du behöver för att uppgradera ditt larmsystem med Hub-kontrollpanelen,  strömkabeln, Ethernet-kabeln, installationssatsen och användarmanualen, till MultiTransmitter-kortet, höljet, strömförsörjningskabeln, batterianslutningskabeln, installationssatsen och snabbstartsguiden. Med Ajax Hub2 plus kan du konfigurera och kontrollera ditt system från vilken plats som helst i världen, överföra händelseaviseringar och uppdatera programvaran. Backupbatteri 12V 7Ah ingår ej, men kan köpas separat. Uppgradera ditt larmsystem med Ajax Systems MultiTransmitter-paket och skydda din egendom med modern teknik!

Multitransmitter (skrota inte ditt gamla larmsystem). Vi förstår hur svårt det är att besluta om en trådbunden larmuppgradering. Det är en vanlig situation när ditt system fortfarande kan skydda din egendom men är uppenbart föråldrat. Att renovera med Ajax ger dig en chans att bygga modern komplex säkerhet baserad på befintlig trådbunden utrustning.

Helt set

Ajax Hub2 plus 

Strömkabel

Ethernet-kabel

Installationssats

Användarmanual

Multitransmitterkort

Hölje
Strömförsörjningskabel

12V Batterianslutningskabel

Installationssats

Snabbstartsguid

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen.

Backupbatteri 12V 7Ah tillkommer

Ordinarie pris 6415,00 kr

Se information på respektive enhet.

6 010,00 kr
priset inkl. moms

Relaterade produkter

GlassProtect                              FireProtect plus                                          SpaceControl                                  HomeSiren