Galaxy Flex-20 V.3

Galaxy Flex-20 V.3. Med denna Galaxy Flex-20 har ni grunden till ett hybrid eller trådlöst larmsystem med radioportalen som tillval. Systemet kan i denna konfiguration omfatta 12 trådbundna och 8 trådlösa enheter. Till systemet finns trådlösa magnetkontakter, rörelsedetektorer, kombidetektorer, glaskrossdetektorer, vibrationsdetektorer, fjärrkontroller, vattenvarnare mm. Med en Galaxy Flex-20 kan man snabbt installera ett avancerat säkerhetssystem. Galaxy Flex är främst avsedd för mindre och medelstora anläggningar, centralen har 12 adresser i grunden och kan med en eller flera adressenheter (RIO) byggas ut till 20 adresser trådbundet eller 8 st RF detektorer. Systemet kan skicka SIA 1.2.3 till larmcentral. I systemet finns en funktion som underlättar utbyte av befintliga centralapparater, motståndsvärdet på adresserna kan ändras globalt eller individuellt efter behov, enkel/dubbelbalanserat.

Adresser,Trådlöst/Trådbundet 12 till 20

RF-Portal Tillval

IP-modul Tillval

GSM/GPRS-modul Tillval

APP: JA via IP-modul

I grundpaketet ingår:

1 st Centralapparat

1 st Strömförsörjning

4 090,00 kr
priset inkl. moms